Julkinen > Frozen Dawn

Frozen Dawn -foorumin yleiset säännöt sekä järjestyksenpito

(1/1)

Ylläpito:
- Frozen Dawn -foorumin yleiset säännöt -

Frozen Dawn on itsenäinen ja puolueeton pelaajayhteisö, jossa haluamme jokaisen tuntevan kuuluvansa johonkin yhteiseen hyvään. Tästä johtuen foorumeillamme noudatetaan yhteisen hyvän tavan sääntöjä ja suosituksia. Frozen Dawn ei ole demokratia, vaan yhteisöä johtavat tehtäviin valitut ylläpitäjät, jotka toimeenpanevat ja ylläpitävät sääntöjä ja valvovat niiden noudattamista.

Mitä sitten foorumeilla saa tehdä, ja mitä ei?

Olemme K18 -yhteisö. Tämä tarkoittaa sitä, että oletamme yhteisöömme kuuluvien olevan aikuisia ja käyttäytyvän sen mukaisesti. Tämä valitettavasti ei vain aina pidä paikkansa, joten tässä pienenä muistutuksena asioita joita sinun, yhteisön jäsenenä, odotamme noudattavan:

1. Ota muut käyttäjät huomioon. Foorumia lukevat sadat jäsenet, päivittäin. Vältä siis muita mahdollisesti loukkaavia asioita, huomautuksia, vitsejä ja letkautuksia. Et ole täällä yksin, eivätkä kaikki välttämättä ole kanssasi samaa mieltä. Emme missään tapauksessa kiellä asioista väittelyä, mutta ota huomioon myös muiden mielipiteet.

2. Toisen jäsenen tarkoitushakuinen loukkaaminen ei ole suotavaa. Mikäli sinulla on toisen jäsenen käytöksestä jotain huomautettavaa, ota yhteyttä ylläpitoon.

3. Asioita ja aiheita joita emme sulata foorumilla ollenkaan: waretus, lapsi- tai muu kova porno, tahallinen trollaus, rasismi, provosoiva poliittinen tai uskonnollinen käyttäytyminen, rikollinen toiminta tai rikolliseen toimintaan yllyttäminen.

4. "Ownaa kuva toisella" sekä "Päivän Piristykset, Kerro Vitsi!" -osioissa spoiler -tagin käyttö on pakollista kuvissa ja vitseissä, joissa on mahdollisesti joillekin arkaluontoista materiaalia. Emme siis kiellä "mauttomien" vitsien tai kuvien julkaisua, mutta tässäkin asiassa, järjenkäyttö on sallittua ja suotavaa.

5. Frozen Dawn tekstin käyttö muussa kuin yhteisölle sopivassa muodossa ei ole sallittua. Frozen Dawn kiltojen perustaminen peliin on sallittu vain ylläpitäjien ja/tai ko. killan johtajan suostumuksella.

Frozen Dawn logon yksinoikeus kuuluu piirtäjälle/suunnittelijalle ja killan ylläpidolle. Logon käyttöoikeus voidaan antaa kiltalaisille sitä pyydettäessä.

6. Kunnioita toisia, myös ylläpitoa. Ylläpito mahdollistaa monia asioita ja ainoa asia, jonka se haluaa vastineeksi, on hyvä käytös. Ylläpito pidättää oikeuden olla julkaisematta sopimatonta materiaalia.

7. Yhteisöön tuleviin hakemuksiin kommentointi tulee rajoittaa Kiltajohtajiin, Rekry -vastaaviin, kyseisen pelin Officereihin sekä mahdollisiin hakemusten puoltajiin. Mikäli sinulla on huomautettavaa jostain hakemuksesta ja/tai sen sisällöstä, ota yhteyttä ensisijaisesti kyseisen pelin Kiltajohtajaan/Rekry -vastaavaan, viimekädessä Ylläpitoon. Hakemusten negatiivinen kommentointi julkisella puolella, aiheesta tai ei, on ehdottomasti kielletty.

Mikäli sinulla on kysyttävää tai muuten kommentoitavaa yhteisön säännöistä, ota yhteyttä johonkin ylläpitäjään YV:llä. Frozen Dawnin ylläpitoa sitoo vaitiolovelvollisuus, joka koskee myös ylläpidon ex-jäseniä. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluu mm. yksityisviestit jäsenien ja ylläpidon välillä, luottamukselliset foorumin osiot (esim. officer -osiot), kurinpitoasiat sekä muut moderoinnit.


Järjestyksenpito Frozen Dawn yhteisössä

Foorumin teksteihin, Foorumin ShoutBox keskusteluihin, In-Game Kiltachat-keskusteluihin ja TeamSpeak keskusteluihin puututaan mikäli ylläpidolle raportoidaan tai ylläpito havaitsee loukkaavaa, häiritsevää tai asiatonta viestintää.

Yli kaksi viikkoa vanhan asian tuominen järjestyksenpitoprosessiin vaatii perustellun syyn viivästykselle. Tällöin ylläpito ennen asian muuta käsittelyä harkitsee onko perustelu riittävän pätevä, jotta vanha asia ylipäätään otetaan käsiteltäväksi.

Koska olemme iso yhteisö, viestinnässä tulee olla asiallinen linja varsinkin tilanteissa jolloin sinulla on paljon entuudestaan tuntemattomia ihmisiä viestisi yleisönä.
Foorumilla on lukijoita yli 800 henkeä ja TeamSpeakissa ja pelissä saattaa olla yhtäaikaa 50-100 henkilöä samalla kanavalla - harkintaa tarvitaan mitä suustaan päästämme ja kirjoittelemme - erilaiset ihmiset suhtautuvat eri asioihin eri tavalla ja esimerkiksi humoristisia letkautuksia voi olla vaikea tulkita pelkän tekstin perusteella. Kun olet tutussa pienessä porukassa jutut saattavat toki olla lennokkaampia.

Henkilökohtaisista asioista, politiikasta, uskonnosta ja muista tunteita herättävistä asioista väittelyä on syytä välttää. Olemme yhteisössä peliharrastuksen vuoksi, eikä Frozen Dawn yhteisöä saa käyttää äänitorvena minkään ideologian lobbaamiseen. Meillä on todella erilainen joukko ihmisiä yhteisössä - osa vähemmistöihin kuuluvia. Silloin kun olemme peliharrasteen parissa ja tittelit ja omat aatteet jätetään eteiseen: sinulta ei tulla niitä tenttaamaan, eikä sinulla ole oikeutta niistä julistaa.

K-18 eli aikuinen toiminta tarkoittaa Frozen Dawn:in tapauksessa vastuullista ja toiset huomioivaa käytöstä ja esimerkiksi sitä että kun sinulle joku pelikaveri tai ylläpito sanoo asiasta, että "älä tee noin" - niin ymmärrämme kerta sanomisella lopettaa kyseisen toiminnan, mieluummin pahoitteluiden kera. Edetään mieluummin yhteisön herkimpien yksilöiden mukaan kuin kaikkein kovanahkaisimpien ja kaiken kokeneiden ja nähneiden internet-sankarien toleranssiin perustuen.

Erityisesti trollaamista on syytä välttää koska siitä on kehittynyt internet-aikakaudella jankkaamisen ja sisällöltään köyhän viestimisen synonyymi. Samaan kategoriaan trollaamisen kanssa voidaan rinnastaa asiansa pilkallisesti tai epäasiallisesti esittäminen taikka jokin muu tahallinen ylläpidon rasittaminen.

Useimmiten järjestyksenpito-ongelmat ratkeavat ystävällisellä huomautuksella eikä järjestyksenpito-prosessia tarvita. Myös "Virallinen varoitus"-on toiminut hyvin ja valta-osa henkilöistä jolle tätä keltaista korttia on näytetty ovat yleensä rauhoittaneet toimintaansa, kiitoksia siitä. Ylläpito pyrkii saamaan sovitteluratkaisun aikaan vaikeissakin tapauksissa hyvinkin kärsivällisesti.

Porttikieltoja ja yhteisöstä erottamisia on jouduttu antamaan yhteensä alla tusinan verran tässä kuuden vuoden aikana.

Emme ole yleensä raportoineet yleiselle puolelle henkilöiden saamista porttikielloista tai varoituksista - lähes poikkeuksetta varoituksen saanut henkilö ottaa onkeensa eikä asiaan tarvitse puuttua enää. Ylläpito kuitenkin pitää omaa luottamuksellista lokiaan annetuista varoituksista.

Henkilökuntaa on tällä hetkellä riittävästi joten sellaisissa asioissa joissa henkilökunnan jäsen joutuu käsittelemään tuttavapiirin asioita, hänellä on velvollisuus jäävätä itsensä päätöksentekoprosessista jotta voidaan taata asian puolueeton käsittely. Henkilökunnan jäsen voi joutua järjestyksenpito-prosessiin ihan siinä missä muutkin peliyhteisön jäsenet.

Pelin sisäinen kommunikaatio ja siitä raportointi järjestyksenpitoon

Pelin sisäisessä kiltachatissa ja TeamSpeakissa tapahtuvassa ongelmatilanteessa ensisijainen järjestyksenpitovastuu on kyseisen pelin officereilla ja kiltamestarilla.

Mikäli pelissä tapahtuu vakavaa ja toistuvaa häiriökäyttäytymistä - johon ei normaalit huomautukset tehoa - pelin officerit ja kiltamestarit raportoivat ylläpitoa ja ylläpito antaa sanktion järjestyksenpitoprosessin mukaisesti.

Mikäli pelin officerit tai kiltamestari eivät asiaan reagoi pelaajat voivat ottaa suoraan yhteyttä Frozen Dawn:in ylläpitäjille jotka vievät raportin eteenpäin käsiteltäväksi järjestyksenpitoprosessin mukaisesti. Kun raportoitte rikkeestä, ole hyvä ja liitä mukaan chat-logi tai screenshotti tapauksesta - tämä on ratkaisevan tärkeää rikkeen käsittelyn kannalta. Raportit käsitellään luottamuksellisesti.

Foorumin sisäinen kommunikaatio ja siitä raportointi järjestyksenpitoon

Koska jokainen käyttäjä voi poistaa omat kirjoituksensa, odotamme että mikäli joku pelikaveri tai ylläpito on sinulle huomauttanut että nyt meni metsään niin osaat reagoida asiaan (pahoittelu ja viestin poisto tai muokkaus).

Foorumiteksteistä raportointi tapahtuu klikkaamalla "Ilmoita Valvojille"-painiketta. Tästä tulee ylläpitologiin tieto ja raportti viedään eteenpäin käsiteltäväksi järjestyksenpito-prosessiin. Raportit käsitellään luottamuksellisesti.

Foorumin Chat-keskusteluista riittää yksityisviesti ylläpitoon ja Copy-Paste ongelmatilanteesta.

Käyttäytyminen Frozen Dawn yhteisön järjestämissä tilaisuuksissa ja siitä raportointi järjestyksenpitoon

Mikäli Frozen Dawn yhteisön järjestämissä tilaisuuksissa henkilö käyttäytyy häiritsevästi tai loukkaavasti niin tästä on velvollisuus raportoida yhteisön ylläpitäjiä.
Näissä tapauksissa on pyrittävä asian selvittelyyn asianomaisten kesken, jos vain mahdollista, ennen järjestyksenpitoprosessin aloittamista.


Järjestyksenpitoprosessi

Mikäli huomautus tai huomautukset rikkeestä eivät riitä, ylläpito etenee järjestyksenpito-prosessin mukaisesti. Harkitsemme silloin käytännössä annetaanko rikkeestä "virallinen varoitus" tai "porttikielto".

Järjestyksenpitoprosessiin osallistuu koko henkilökunta ja käytännössä keskustelemme sekä lopuksi äänestämme siitä minkä tason sanktio kyseiseen rikkeeseen on ylläpidon mielestä sopivin.

Sanktiosta päättää poikkeuksetta iso määrä henkilökunnan jäseniä joten päätökselle saadaan henkilökunnan tuki eikä vastuu kasaudu yksittäisille henkilöille - toisaalta erilaisia näkökulmia tuodaan aina esiin. Prosessi on hieman työläs, mutta perusteellinen.

Kun ylläpito saa raportin järjestyshäiriöstä se pyritään käsittelemään mahdollisimman nopeasti (tavoiteaika 1-3 päivää riippuen asian monimutkaisuudesta). Asia käsitellään mahdollisimman luottamuksellisesti ja järjestämällä keskustelu asianomaisten kanssa epäselvissä tilanteissa.

Järjestyksenpitoprosessissa huomioidaan lieventävinä asianhaaroina:

* Henkilö on ensimmäistä kertaa saamassa "virallisen varoituksen" tai "porttikiellon".
* Henkilö on oma-aloitteisesti korjannut toiminnan jälkiä.
* Henkilö on oma-aloitteisesti pahoitellut toimintaansa.
Järjestyksenpito prosessissa huomioidaan raskauttavina asianhaaroina:

* Henkilölle on annettu mahdollisuus,ylläpidon tai pelikaverin huomauttamana, korjata toimintaansa, mutta hän ei ole tähän halukas.
* Henkilö on järjestyksenpitoprosessin alaisena toistuvasti.
* Henkilö on järjestyksenpitoprosessin alaisena erityisen törkeän teon vuoksi.
"VIRALLINEN VAROITUS": Ylläpito toimittaa henkilölle virallisen varoituksen yksityisviestinä.

* Selvässä ja helpossa tapauksessa tämä tehdään mahdollisimman nopeasti kun ongelma havaitaan tai siitä raportoidaan, useimmiten ongelman kasvaminen isommaksi ratkeaa kertavaroituksella.
* Tässä viestissä ilmoitetaan että mistä aiheesta henkilön toiminnassa on ollut ongelmaa.
* Annetaan yleensä silloin kun henkilö ensimmäistä kertaa on asialla.
* Ylläpidon järjestyksenpito-logiin kirjataan tapahtumat muistiin sen vuoksi että voidaan seurata mikäli sama henkilö töppäilee toistuvasti.
"PORTTIKIELTO": Henkilölle annetaan porttikielto ja hänet suljetaan yhteisön toiminnasta - Foorumit, Voicet, Live Tapahtumat ja FD Pelit - määräajaksi.

* Joissain vakavammissa tapauksissa (yleensä raskauttavien asianhaarojen vallitessa) henkilökunta toteaa että virallinen varoitus ei riitä vaan tarvitaan porttikielto.
* Porttikiellon pituus on yleensä 1 viikko - 2 viikkoa - 1 kuukausi tai erottaminen yhteisöstä.
* Erittäin vakavassa rikkeessä saattaa seurauksena olla vaikkapa heti erottaminen yhteisöstä.
* Ylläpidon järjestyksenpito-logiin kirjataan tapahtumat muistiin sen vuoksi että voidaan seurata mikäli sama henkilö töppäilee toistuvasti.
Nämä käsittelyajat tai ohjeet eivät ole ylläpitoa sitovia, vaan ne ovat yleisiä ohjeita, joista poiketaan, jos se näyttää tarpeelliselta.
Tämä kuvaa kuitenkin prosessin monimutkaisuutta ja sitä kuinka työläs ja perusteellinen asioiden käsittely edeltää jokaista annettua rangaistusta.

Ystävällisin terveisin,

Frozen Dawn Ylläpito

Navigaatio

[0] Viestien etusivu

Siirry pois tekstitilasta